Controlling hr

African MangoAfrican Mango nejlepší podporu pro vaše hubnutí

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w wszystkiej wielkiej firmie. Controlling angażuje się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a dodatkowo płynnością fizyczną oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do naszego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz ogromniejsza grupa i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można zauważyć, że z controllingiem mamy do działania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki stanowi sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która powoduje na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej formy. Poprawia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych pokrywa się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, jeżeli przechodzimy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.