Dzialalnosc gospodarcza czy umowa zlecenie

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/terminale_pos/1/

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa również w ścisłych obiektach, kiedy oraz w całych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref prostych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest utworzone w strukturze modułów i często przydatne w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Popularny jest całym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i budowę biegnąca zgodnie spośród jej celem. Oznaczenia na różnych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że sytuację znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są różne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we jakichś obiektach użyteczności publicznej, a celem ich instalacji jest sprowadzenie służących do pewnego wystąpienia w przypadku ewakuacji. Z tego czynnika powinny być świetnie znane, więc w świetle ewakuacyjnym obraca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest młody pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary również duża sprawność, duża moc i wysoka liczbę luminacji.