Serwis kasy fiskalnej lublin

Kasy fiskalne serwis jest konieczny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale i podczas obowiązkowego przeglądu kas, a więcej w punkcie kiedy otwieramy i zawieramy działalność. Razem z prawem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zająć się jej naprawą, jest człowiek firmy serwisującej opierający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca jest do sprzedawcy kas fiskalnych z propozycją nawiązania współpracy i ratyfikowania umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co najmniej dwóch pracowników na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W toku szkoleń serwisant zdobywa pozwolenia na wszelkie typy urządzeń fiskalnych, jakie dobierają się w ofercie producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje imienną i opatrzoną zdjęciem legitymację i swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są prawe do wykonywania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz koniecznych przeglądów technicznych, a dodatkowo nadaje jego informacje do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia produkuje się na poziom jednego roku i zajmuje ono sformułowanego rodzaju kasy – zakończeni kursu nie daje więc serwisantowi uprawnienia do pielęgnacji wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a tylko do pozbywania się usterek w niektórych modelach. Serwisant jest odpowiedzialny do codziennego podnoszenia swoich wiedzy poprzez udział w warsztatach produktowych, powinien również co roku wyjść z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zapisany w zgodzie dealerskiej to bycie przez firmę serwisującą magazynu części zamiennych, jak jeszcze urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest zobowiązany do zaopatrywania konsumentów w produkty eksploatacyjne, które powstają od producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas finansowych w sztuce do tego prawej, nie posiada uprawniona do prowadzenia dziennika również potrzebuje zdać legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne tylko i wyłącznie wtedy, jeśli jest pracownikiem jednostki połączonej z producentem umową dealerską.