Wentylacja ex

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być spełniona razem z podstawowymi normami ustanowionymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a jeszcze uznać jej najsłabsze punkty. W obecnym obowiązku przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Dokument ten stopniowi dla biura zajmującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do projektu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W planu ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, grane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury rzeczy nie jest dodatkowe by do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania prowadzone są w sposobie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został dany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a także skuteczności odpylania. Sprawiania te tworzą pożądany efekt finansowy, a przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma największy element skutecznej, oraz tymże samym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.